120 Beats Per Minute

120 Nhịp Tim 1 Phút

- Đạo diễn: Robin Campillo / Robin Campillo

- Tác giả kịch bản: Robin Campillo, Philippe Mangeot (collaboration on screenplay)

- Ngày phát hành: 23/08/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Một trong bốn bộ phim Pháp tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng năm 2017, 120 Beats Per Minute (120 Battements Par Minute) nói về chế độ điều trị của những người nhiễm HIV cũng là một đề tài gây chú ý trong liên hoan phim....

Phân vai

Nahuel Pérez Biscayart    ...  Sean
Nahuel Pérez Biscayart    ...  Sean
Arnaud Valois    ...  Nathan
Adèle Haenel    ...  Sophie
Adèle Haenel    ...  Sophie
Arnaud Valois    ...  Nathan