A Prayer Before Dawn

Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh

- Đạo diễn: Jean-Stéphane Sauvaire

- Tác giả kịch bản: Nick Saltrese

- Ngày phát hành: 20/06/2018

- Thể loại: Hình sự, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Phim Lời Nguyện Trước Bình Minh: dựa trên câu chuyện có thật của Billy Moore, người bị tống giam ở nhà tù khét tiếng nhất Thái Lan, nơi anh phải chiến đấu sinh tồn để dành được tự do......

Phân vai

Nicolas Shake    ...  Doctor
http://www.asd.com.vn Vithaya Pansringarm    ...  Officer Preecha
http://www.asd.com.vn Joe Cole    ...  Billy Moore
Panya Yimmumphai    ...  Keng