An Inconvenient Sequel: Truth to Power

Sự Thật Kinh Hoàng Trên Hành Tinh 2

- Đạo diễn: Bonni Cohen

- Tác giả kịch bản: Al Gore

- Ngày phát hành: 28/07/2017

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.2/10

Tóm tắt:

An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Sự Thật Kinh Hoàng Trên Trái Đất): Bộ phim theo chân cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore chu du khắp thế giới nhằm lan tỏa bầu nhiệt huyết hành động trong cuộc chiến bền bỉ xây dựng một tương lai bền vững hơn cho Trái đất....

Phân vai

http://www.asd.com.vn George W. Bush    ...  Himself
http://www.asd.com.vn Al Gore    ...  Himself