Orchestral Manoeuvres In The Dark - Architecture & Morality

Orchestral Manoeuvres In The Dark - Architecture & Morality

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1981

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.3/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Orchestral Manoeuvres In The Dark. The New Stone Age.flac  ...  (p)
2 02. Orchestral Manoeuvres In The Dark. She's Leaving.flac  ...  (p)
3 03. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Souvenir.flac  ...  (p)
4 04. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Sealand.flac  ...  (p)
5 05. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Joan Of Arc.flac  ...  (p)
6 06. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Joan Of Arc (Maid Of Orleans).flac  ...  (p)
7 07. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Architecture And Morality.flac  ...  (p)
8 08. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Georgia.flac  ...  (p)
9 09. Orchestral Manoeuvres In The Dark. The Beginning And The End.flac  ...  (p)
10 10. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Extended Souvenir (Bonus).flac  ...  (p)
11 11. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Motion & Heart (Bonus, Amazon Version).flac  ...  (p)
12 12. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Sacred Heart (Bonus).flac  ...  (p)
13 13. Orchestral Manoeuvres In The Dark. The Romance Of The Telescope (Bonus).flac  ...  (p)
14 14. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Navigation (Bonus).flac  ...  (p)
15 15. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Of All The Things We've Made (Bonus).flac  ...  (p)
16 16. Orchestral Manoeuvres In The Dark. Gravity Never Failed (Bonus).flac  ...  (p)