Phim bộ

Babies (06/06)

Những Năm Đầu Đời (06/06)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Jane Root

- Ngày phát hành: 21/02/2020

- Thể loại: Tài liệu, Gia đình, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Từ phát triển tự nhiên đến có bàn tay nuôi dưỡng, loạt phim tài liệu này tìm hiểu khoa học đột phá đằng sau hành trình trẻ sơ sinh khám phá cuộc sống trong năm đầu đời....

Phân vai