Billy Bragg & Wilco - Mermaid Avenue

Billy Bragg & Wilco - Mermaid Avenue

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1998

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.7/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Walt Whitman's Niece.flac  ...  (p)
2 02. California Stars.flac  ...  (p)
3 03. Way over Yonder in the Minor Key.flac  ...  (p)
4 04. Birds and Ships.flac  ...  (p)
5 05. Hoodoo Voodoo.flac  ...  (p)
6 06. She Came Along to Me.flac  ...  (p)
7 07. At My Window Sad and Lonely.flac  ...  (p)
8 08. Ingrid Bergman.flac  ...  (p)
9 09. Christ for President.flac  ...  (p)
10 10 I Guess I Planted.flac  ...  (p)
11 11 One by One.flac  ...  (p)
12 12 Eisler on the Go.flac  ...  (p)
13 13 Hesitating Beauty.flac  ...  (p)
14 14 Another Man's Done Gone.flac  ...  (p)
15 15 The Unwelcome Guest.flac  ...  (p)