Bitter Moon

Tuần Trăng Mật Đắng

- Đạo diễn: Roman Polanski

- Tác giả kịch bản: Roman Polanski, John Brownjohn, Gérard Brach

- Ngày phát hành: 02/09/1992

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hồi hộp, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.1/10

Tóm tắt:

A passenger on a cruise ship develops an irresistible infatuation with an eccentric paraplegic's wife....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Hugh Grant    ...  Nigel
http://www.asd.com.vn Kristin Scott Thomas    ...  Fiona
Emmanuelle Seigner    ...  Mimi
http://www.asd.com.vn Peter Coyote    ...  Oscar
Victor Banerjee    ...  Mr. Singh
Patrick Albenque    ...  Steward