Phim bộ

Black Mirror Season 1 (03/03)

Gương Đen Phần 1 (03/03)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Charlie Brooker

- Ngày phát hành: 04/11/2011

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Hồi hộp, Khoa học giả tưởng, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.9/10

Tóm tắt:

Black Mirror mô tả những thực tại trong đó con người kết nối liên tục với nhau và với quá khứ bằng thiết bị số. Hình ảnh của mỗi người, hầu như mọi hoạt động của mỗi người trong ngày, đều soi bóng trong vô vàn "gương đen" bủa vây âm thầm. "Gương đen" là thiết bị ghi nhận sự hiện diện của mỗi người, có ở khắp nơi: trên tường, trên bàn, trong tay mọi người....

Phân vai

Michaela Coel    ...  Airport Stewardess
Hannah John-Kamen    ...  Selma Telse
Daniel Lapaine    ...  Dawson