Blockers

Kỳ Đà Cản Mũi

- Đạo diễn: Kay Cannon

- Tác giả kịch bản: Jim Kehoe,Brian Kehoe

- Ngày phát hành: 30/03/2018

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Phim Kỳ Đà Cản Mũi xoay quanh ba vị phụ huynh (Hunter, Lisa và Mitchell), những người đang cố gắng ngăn cản việc con gái của mình nếm trái cấm trong buổi Prom ở trường... ...

Phân vai

http://www.asd.com.vn John Cena    ...  Mitchell
Ike Barinholtz    ...  Hunter
http://www.asd.com.vn Leslie Mann    ...  Lisa Decker
http://www.asd.com.vn Kathryn Newton    ...  Julie Decker