Boy A

Làm Lại Cuộc Đời

- Đạo diễn: John Crowley

- Tác giả kịch bản: Jonathan Trigell (novel), Mark O'Rowe (screenplay)

- Ngày phát hành: 28/10/2007

- Thể loại: Hình sự, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.7/10

Tóm tắt:

Trong phim Làm Lại Cuộc Đời, một thanh niên được thả tự do sau nhiều năm ngồi tù và được cấp một nhân dạng mới để làm lại cuộc đời. Được giúp đỡ bởi người giám sát, người mà sau này anh ta xem như cha, anh ta tìm được công việc và bạn bè mới.

...

Phân vai

Siobhan Finneran    ...  Kelly
Shaun Evans    ...  Chris
http://www.asd.com.vn Peter Mullan    ...  Terry
http://www.asd.com.vn Andrew Garfield    ...  Jack Burridge
http://www.asd.com.vn Jeremy Swift    ...  Dave