Braven

Đối Mặt

- Đạo diễn: Lin Oeding

- Tác giả kịch bản: Thomas Pa'a Sibbett,Michael Nilon

- Ngày phát hành: 01/02/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.6/10

Tóm tắt:

Phim Đối Mặt Trong một sự nhầm lẫn, Joe (Jason Momoa) buộc phải đối đầu với bọn buôn ma túy để bảo vệ gia đình mình......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Sala Baker    ...  Gentry
http://www.asd.com.vn Sala Baker    ...  Gentry
Brendan Fletcher    ...  Weston
Jason Momoa    ...  Joe Braven
Brendan Fletcher    ...  Weston
http://www.asd.com.vn Stephen Lang    ...  Linden
http://www.asd.com.vn Garret Dillahunt    ...  Kassen
http://www.asd.com.vn Jill Wagner    ...  Stephanie
http://www.asd.com.vn Stephen Lang    ...  Linden
http://www.asd.com.vn Garret Dillahunt    ...  Kassen
Jason Momoa    ...  Joe Braven