Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La

- Đạo diễn: Yang Lu

- Tác giả kịch bản: Shu Chen, Yang Lu

- Ngày phát hành: 11/08/2017

- Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý xã hội, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Phim điện ảnh "Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường" nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.

...

Phân vai

Yi Zhang    ...  Lu
Dương Mịch    ...  Bei
http://www.asd.com.vn Chen Chang    ...  Shen