Bullets Over Broadway

Tiếng Súng Trên Sàn Diễn

- Đạo diễn: Woody Allen

- Tác giả kịch bản: Woody Allen, Douglas McGrath

- Ngày phát hành: 14/10/1994

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.5/10

Tóm tắt:

Vào những năm 1920 ở New York, một nhà viết kịch đang gặp khó khăn khi buộc phải bỏ vai của người bạn gái của mình trong bộ phim mới nhất của mình để nó được sản xuất....

Phân vai

http://www.asd.com.vn John Cusack    ...  David Shayne
http://www.asd.com.vn Dianne Wiest    ...  Helen Sinclair
http://www.asd.com.vn Jennifer Tilly    ...  Olive Neal
http://www.asd.com.vn Chazz Palminteri    ...  Cheech
http://www.asd.com.vn Mary-Louise Parker    ...  Ellen
http://www.asd.com.vn Jack Warden    ...  Julian Marx
http://www.asd.com.vn Tracey Ullman    ...  Eden Brent
http://www.asd.com.vn Joe Viterelli    ...  Nick Valenti
http://www.asd.com.vn Jim Broadbent    ...  Warner Purcell