Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday

Chico Bon Bon Và Ngày Lễ Ngọt Ngào

- Đạo diễn: Darragh O’Connell

- Tác giả kịch bản: Darragh O’Connell

- Ngày phát hành: 03/12/2020

- Thể loại: Hoạt hình, Gia đình

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
0.0/10

Tóm tắt:

Để tránh thảm họa ngày lễ, Đội Sửa chữa lập kế hoạch giao Bánh Blunderberry đến mọi nhà nhanh nhất có thể trước khi thị trấn thức giấc....

Phân vai