Cyndi Lauper Front Center Presents (Bluray ISO)

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 25/07/2014

- Thể loại: Rock

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Tóm tắt:

1. Money Changes Everything 

2. Girls Just Want To Have Fun 

3. When You Were Mine 

4. Time After Time 

5. She Bop  

6. All Through The Night 

7. Witness 

8. I'll Kiss You 

9. She's So Unusual / Yeah Yeah

...

Phân vai