Dark Figure of Crime

7 Thi Thể

- Đạo diễn: Tae-Gyoon Kim

- Tác giả kịch bản: Tae-Gyoon Kim

- Ngày phát hành: 10/10/2018

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.9/10

Tóm tắt:

Dựa tên một sự kiện chấn động có thật từng xảy ra tại Busan, nơi những tội ác đã bị vùi lấp, thi thể nạn nhân không được tìm thấy và các cuộc điều tra không được diễn ra....

Phân vai

Seon-kyu Jin    ...  Detective Jo
Moon Jeong-hee    ...  Kim Soo-min
Yoon-Seok Kim    ...  Hyung-min
Ji-Hoon Ju    ...  Tae-oh