Darkest Hour

Giờ Đen Tối

- Đạo diễn: Joe Wright

- Tác giả kịch bản: Anthony McCarten

- Ngày phát hành: 22/11/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Tiểu sử

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.4/10

Tóm tắt:

Phim mở ra giai đoạn khi chuẩn bị nhậm chức, Winston Churchill đã phải đối mặt với một trong những thử thách trong việc thương thảo một hiệp định hòa bình với quân Phát Xít Đức, hay đứng lên chiến đấu vì lý tưởng, độc lập và tự do của đất nước. Lúc này, quân đội Phát Xít tràn khắp châu Âu với sức mạnh không tài nào cản nổi và mối đe dọa xâm lược đã cận kề, người dân nước Anh chưa được chuẩn bị tinh thần, còn nhà vua thì vẫn đầy nghi ngại. Không những thế, Winston Churchill đối mặt những âm mưu chống lại ông trong nội bộ, Churchill đã phải vượt qua thời khắc đen tối nhất của đời mình, để rồi trở thành nhà lãnh đạo một đất nước với nỗ lực xoay chuyển vòng quay lịch sử....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Samuel West    ...  Anthony Eden
http://www.asd.com.vn Gary Oldman    ...  Winston Churchill
http://www.asd.com.vn Gary Oldman    ...  Winston Churchill
http://www.asd.com.vn Kristin Scott Thomas    ...  Clementine Churchill
http://www.asd.com.vn Ben Mendelsohn    ...  George VI
http://www.asd.com.vn Ben Mendelsohn    ...  George VI
Stephen Dillane    ...  Edward Wood
Stephen Dillane    ...  Edward Wood
http://www.asd.com.vn Lily James    ...  Elizabeth Layton
http://www.asd.com.vn Lily James    ...  Elizabeth Layton
http://www.asd.com.vn Kristin Scott Thomas    ...  Clementine Churchill
http://www.asd.com.vn Samuel West    ...  Anthony Eden
David Schofield    ...  Clement Atlee
David Schofield    ...  Clement Atlee