Dear Dictator

Nhà Độc Tài

- Đạo diễn: Lisa Addario

- Tác giả kịch bản: Lisa Addario,Joe Syracuse

- Ngày phát hành: 16/03/2018

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Phim Nhà Độc Tài Tatiana cũng giống như bao teen dẩm khác, ngoại trừ một điều: Cô là bạn qua thư của nhà độc tài Anton Vincent. Sau khi chính biến xảy ra, Vincent bỏ trốn đến Mỹ và ở trong nhà của Tatiana. Đổi lại Vincent dạy Tatiana cách khơi mào cách mạng và lật đổ mấy con mát rượi ở trường. 

...

Phân vai

Michael Caine    ...  General Anton Vincent
http://www.asd.com.vn Odeya Rush    ...  Tatiana Mills
http://www.asd.com.vn Katie Holmes    ...  Darlene Mills
Seth Green    ...  Dr. Charles Seaver
http://www.asd.com.vn Jason Biggs    ...  Mr. Spines