Dick Johnson Is Dead

Dick Johnson Đã Chết

- Đạo diễn: Kirsten Johnson

- Tác giả kịch bản: Kirsten Johnson,Nels Bangerter

- Ngày phát hành: 23/01/2020

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.5/10

Tóm tắt:

Khi bố của cô gần đi hết cuộc đời, nhà làm phim Kirsten Johnson dàn cảnh ông từ biệt thế gian vừa hài hước vừa sáng tạo để cả hai tập đối mặt với điều tất yếu....

Phân vai

Michael Hilow    ...  Consultant
Ana Hoffman    ...  Backup Singer
Richard Johnson    ...  Self
Kirsten Johnson    ...  Self
Kevin Loreque    ...  Buster Keaton
Vasthy Mompoint    ...  Backup Singer