Phim bộ

Dynasties 4K (05/05)

Đế Chế 4K (05/05)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 11/11/2018

- Thể loại: Phim Bộ Anh-Mỹ, Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.4/10

Tóm tắt:

"Các Triều Đại" là một bộ phim tài liệu thiên nhiên Anh năm 2018 về 5 loài dễ bị tổn thương hoặc đang bị đe dọa; được biết là hình thành các quần thể bền vững: Tinh tinh, Chim cánh cụt hoàng đế, Sư tử, Hổ và Chó hoang châu Phi. Bộ phim được sản xuất bởi Đơn vị Lịch sử tự nhiên của BBC và được David Attenborough kể lại....

Phân vai

David Attenborough    ...  Himself - Presenter