Eight

Tám

- Đạo diễn: Peter Blackburn

- Tác giả kịch bản: Peter Blackburn

- Ngày phát hành: 29/06/2014

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Một phụ nữ bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) đấu tranh mỗi buổi sáng để cố gắng làm mọi thứ đúng giờ....

Phân vai

Cadence Parkes    ...  Belle Prentice
Libby Munro    ...  
Jane Elizabeth Barry    ...  Sarah Prentice