Encounters at the End of the World

Gặp Nhau Nơi Tận Cùng Trái Đất

- Đạo diễn: Werner Herzog

- Tác giả kịch bản: Werner Herzog

- Ngày phát hành: 01/09/2007

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.8/10

Tóm tắt:

Updating…

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Werner Herzog    ...  Narrator