Escape and Evasion

Trốn Thoát Và Âm Mưu

- Đạo diễn: Storm Ashwood

- Tác giả kịch bản: Storm Ashwood

- Ngày phát hành: 24/10/2019

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Chiến tranh

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.0/10

Tóm tắt:

Một người lính đơn độc trở về nhà để tìm kiếm sự an ủi sau khi những đồng đội của anh ta bị giết ở Miến Điện. Giấu đi một bí mật đen tối, anh buộc phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ của mình lần trước....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Rena Owen    ...  Michelle Pennyshaw
Firass Dirani    ...  Welshy
Hugh Sheridan    ...  Josh
http://www.asd.com.vn Steve Le Marquand    ...  Carl Boddi
Bonnie Sveen    ...  Rebecca
Josh McConville    ...  Seth