Finding Steve McQueen

Năm Tên Trộm Sa Bẫy

- Đạo diễn: Mark Steven Johnson

- Tác giả kịch bản: Ken Hixon,Keith Sharon

- Ngày phát hành: 15/03/2019

- Thể loại: Hình sự, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.3/10

Tóm tắt:

Phim Finding Steve McQueen - Năm Tên Trộm Sa Bẫy dựa trên câu chuyện có thật về vụ cướp tiền lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm 1972, một nhóm năm tên trộm thân thiết từ Youngstown, Ohio đã đột nhập vào tư dinh Tổng thống Richard Nixon cố gắng ăn cắp 30 triệu đô la của ông đã và tống tiền khi họ biết đó những đồng tiền bất hợp pháp......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Travis Fimmel    ...  Harry Barber
http://www.asd.com.vn Forest Whitaker    ...  Howard Lambert
http://www.asd.com.vn Rachael Taylor    ...  Molly Murphy
http://www.asd.com.vn William Fichtner    ...  Enzo Rotella
http://www.asd.com.vn Lily Rabe    ...  Sharon Price
http://www.asd.com.vn Jake Weary    ...  Tommy Barber
http://www.asd.com.vn Rhys Coiro    ...  Ray Darrow