Forbidden Games

Trò Cấm

- Đạo diễn: René Clément

- Tác giả kịch bản: Jean Aurenche (dialogue), Jean Aurenche (screenplay)

- Ngày phát hành: 09/05/1952

- Thể loại: Chiến tranh, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Tóm tắt:

Phim Trò Cấm Một cô bé người Paris, do chiến tranh, lưu lạc tới một vùng quê. Em gặp một cậu bé con nhà nông dân nghèo. Hai em trở thành bạn của nhau và có một trò chơi đặc biệt…...

Phân vai

Georges Poujouly    ...  Michel Dolle
Brigitte Fossey    ...  Paulette