Frances Yip Live (Bluray ISO)

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 22/12/2015

- Thể loại: Classical

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Tóm tắt:

1.     Shanghai Beach

2.      Green Is The Mountain

3.     Bua Khao

4.     Arirang

5.     Rasa Sayang Eh

6.     Bengawan Solo Hail

7.     Redeemer King Divine

8.     Kassai

9.     Pretty Ribbon

10.  Kowloon Hong Kong

11.  Di Tanjong Katong

12.  Waltzing Matilda

13.  Christ Be Our Light

14.  Green Island Serenada

15.  Rak Khun Khao Laew

16.  Unreserved Love

17.  Tribute Medley

18.  The Servant Song

19.  You Don't Have To Say You Love Me

20.  Oldies Medley Yesterday Once More

21.  Jingles Medley

22.  Ave Marie

23.  How Can I Ever Let You Go

24.  Nu Hei Xia Mu Lan Hua

25.  Dance Little Lady Dance

26.  Blessings

...

Phân vai