Ghost Stories

Chuyện Ma Lúc Nửa Đêm

- Đạo diễn: Jeremy Dyson

- Tác giả kịch bản: Jeremy Dyson, Andy Nyman

- Ngày phát hành: 06/04/2018

- Thể loại: Kinh dị, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.6/10

Tóm tắt:

Giáo sư Phillip Goodman (Andy Nyman) đã đi điều tra về ba sự vụ liên quan đến các thế lực hồn ma siêu nhiên: một người gác đêm tại công xưởng cũ, một thanh niên và một doanh nhân sắp có con đầu lòng. Cả ba đối tượng này đều xác nhận mình bị ám bởi những hồn ma. Thế nhưng,mọi việc không thể suôn sẻ và dễ dàng, bởi tất cả các tài liệu điều tra liên quan đến ba trường hợp này đều bị thất lạc. Giáo sư Phillip đã phải làm gì để gỡ bỏ mọi mắc xích trong các câu chuyện đầy kinh sợ ấy?...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Andy Nyman    ...  Professor Philip Goodman
http://www.asd.com.vn Martin Freeman    ...  Mike Priddle
Alex Lawther    ...  Simon Rifkind
Paul Whitehouse    ...  Tony Matthews