Guardians of the Tomb

Vệ Binh Lăng Mộ Cổ

- Đạo diễn: Kimble Rendall

- Tác giả kịch bản: Kimble Rendall,Paul Staheli

- Ngày phát hành: 19/01/2018

- Thể loại: Hành động, Phiêu lưu mạo hiểm

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Một nhóm những nhà khảo cổ học tình cờ phát hiện ra lăng mộ bí mật, trong đó chứa xác ướp của Hoàng Đế Trung Hoa có tuổi đời từ 200 năm trước Công Nguyên. Họ đã quật dậy một bí mật kinh hoàng mà đáng lý ra nên chôn vùi vĩnh viễn....

Phân vai

Yasmin Kassim    ...  Lisa
Kellan Lutz    ...  Jack Ridley
http://www.asd.com.vn Kelsey Grammer    ...  Mason
http://www.asd.com.vn Bingbing Li    ...  Jia