Haunting of the Mary Celeste

Con Tàu Ma

- Đạo diễn: Shana Betz

- Tác giả kịch bản: David Ross

- Ngày phát hành: 23/10/2020

- Thể loại: Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.5/10

Tóm tắt:

Rachel, một nhà nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, và nhóm của cô đã lên đường ra khơi để chứng minh rằng sự biến mất của một gia đình và thủy thủ đoàn khỏi một con tàu buôn là vì những lý do liên quan đến siêu nhiên...

Phân vai

Emily Swallow    ...  Rachel
Ava Acres    ...  Jennifer - Sophia
Richard Roundtree    ...  Tulls
Dominic DeVore    ...  Grant
Alice Hunter    ...  Cassandra
Pierre Adele    ...  Aldo