High Plains Drifter

Lãng Tử Cao Nguyên

- Đạo diễn: Clint Eastwood

- Tác giả kịch bản: Ernest Tidyman

- Ngày phát hành: 22/08/1973

- Thể loại: Hành động, Cao bồi Viễn Tây

- Nhà sản xuất: Universal Pictures

- Đánh giá
7.6/10

Tóm tắt:

Một người khách lạ cỡi ngựa từ sa mạc nóng bỏng tới một thị trấn nhỏ miền tây hoang dã. Dân trong thị trấn sợ anh, có ba tay súng muốn hạ anh nhưng thất bại. Anh thuê khách sạn ngủ qua đêm. Trong khi đó, một băng cướp vừa ra tù sắp quay lại thị trấn này để trả thù.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Clint Eastwood    ...  The Stranger
http://www.asd.com.vn Verna Bloom    ...  Sarah Belding
http://www.asd.com.vn Marianna Hill    ...  Callie Travers
http://www.asd.com.vn Mitch Ryan    ...  Dave Drake