Hollywood Homicide

Sát Nhân Hollywood

- Đạo diễn: Ron Shelton

- Tác giả kịch bản: Robert Souza, Ron Shelton

- Ngày phát hành: 09/06/2003

- Thể loại: Hình sự, Hài hước, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.3/10

Tóm tắt:

Khi không phải điều tra, thanh tra Joe Gavilan đi bán đồ cũ còn anh bạn đồng nghiệp thì dạy Yoga và mơ thành diễn viên. Một ca sĩ nhạc rap đang lên bị giết, hai thanh tra vào cuộc và bị lôi kéo đến Hollywood - nơi họ hy vọng tìm thấy chìa khóa cho giấc mơ của mình......

Phân vai

http://www.asd.com.vn Keith David    ...  Leon
http://www.asd.com.vn Bruce Greenwood    ...  Lt. Bennie Macko
http://www.asd.com.vn Lena Olin    ...  Ruby
http://www.asd.com.vn Josh Hartnett    ...  Det. K.C. Calden
http://www.asd.com.vn Harrison Ford    ...  Sgt. Joe Gavilan
http://www.asd.com.vn Dwight Yoakam    ...  Leroy Wasley
Martin Landau    ...  Jerry Duran