Phim bộ

Hospital Playlist (10/12)

Chuyện Đời Bác Sĩ (10/12)

- Đạo diễn: Lee Woo-jung

- Tác giả kịch bản: Lee Woo-jung

- Ngày phát hành: 12/03/2020

- Thể loại: Phim Bộ Hàn Quốc, Hài hước, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.0/10

Tóm tắt:

Cuộc đời bác sĩ mô tả những câu chuyện của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện. 5 bác sĩ đều đỗ vào cùng một trường đại học y vào năm 1999. Hiện họ là bạn bè và làm việc cùng nhau trong cùng một bệnh viện....

Phân vai

Jung Moon-Sung    ...  Do Jae-hak
Shin Hyun-bin    ...  Jang Gyeo-wool
Yoo Yeon-seok    ...  Ahn Jung-won
Jung Kyung-ho    ...  Kim Jun-wan
Cho Jung-seok    ...  Lee Ik-jun