How the Beatles Changed the World

The Beatles Đã Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào

- Đạo diễn: Tom O Dell

- Tác giả kịch bản: Tom O Dell

- Ngày phát hành: 23/10/2017

- Thể loại: Lịch sử, Tài liệu, Phim âm nhạc

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

Các cuộc phỏng vấn và các đoạn phim lưu trữ hiếm hoi cho thấy tầm ảnh hưởng của âm nhạc và văn hóa của The Beatles tiếp tục được cảm nhận trên khắp thế giới....

Phân vai

John Lennon    ...  Himself
Paul McCartney    ...  Himself