Hunter Killer

Mật Vụ Giải Cứu

- Đạo diễn: Donovan Marsh

- Tác giả kịch bản: Arne Schmidt (screenplay by) (as Arne L. Schmidt), Jamie Moss (screenplay by)

- Ngày phát hành: 19/10/2018

- Thể loại: Hồi hộp, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

"Mật Vụ Giải Cứu" xoay quanh Joe Glass (Gerard Butler ) – một thuyền trưởng tàu ngầm Mỹ, phát hiện ra một âm mưu đảo chính quân sự và bắt cóc tổng thống Nga, được khởi sướng bởi một vị tướng phản trắc Sergi Àndropoyov (Michael Nyqvist). Vì sao Sergi Àndropoyov lại bắt cóc Tổng thống? Liệu Joe Class cùng những hậu vệ của mình có giải cứu được Tổng thống và ngăn chặn chiến tranh Thế Giới thứ 3?...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Common    ...  RADM John Fisk
http://www.asd.com.vn Michael Nyqvist    ...  Captain Sergi Andropoyov
http://www.asd.com.vn Toby Stephens    ...  Lieutenant Beaman
http://www.asd.com.vn Gary Oldman    ...  CJCS Charles Donnegan
http://www.asd.com.vn Zane Holtz    ...  Paul Martinelli
http://www.asd.com.vn Linda Cardellini    ...  Jane Norquist
http://www.asd.com.vn Ryan McPartlin    ...  Matt Johnstone
http://www.asd.com.vn Gerard Butler    ...  Capt. Joe Glass
http://www.asd.com.vn Michael Trucco    ...  Devin Hall