I Am Vengeance

Sát Thủ Báo Thù

- Đạo diễn: Ross Boyask

- Tác giả kịch bản: Ross Boyask

- Ngày phát hành: 04/08/2018

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.5/10

Tóm tắt:

Bộ phim I Am Vengeance (Sát Thủ Báo Thù) lấy bối cảnh tại một thị trấn của nước Anh bị thao túng bởi một nhóm đặc nhiệm biến chất buôn bán ma túy. Chuyện phim là hành trình của một cựu binh tìm lại công lý cho đồng đội bị lũ đặc nhiệm giết chết dã man cùng gia đình....

Phân vai

Keith Allen    ...  Dougie
http://www.asd.com.vn Gary Daniels    ...  Hatcher
http://www.asd.com.vn Bryan Larkin    ...  Marshall
Stu Bennett    ...  John Gold