Invasion of the Body Snatchers

Người Nhân Bản Xâm Lăng

- Đạo diễn: Don Siegel

- Tác giả kịch bản: Daniel Mainwaring (screenplay), Jack Finney (Collier's magazine serial)

- Ngày phát hành: 05/02/1956

- Thể loại: Kinh dị, Khoa học giả tưởng, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.8/10

Tóm tắt:

Phim khoa học giả tưởng kinh dị Người Nhân Bản Xâm Lăng - Invasion of the Body Snatchers 1956, Bác sĩ tâm lý Miles bỗng nhiên trở thành người duy nhất còn lại sau một vụ đột kích của quái vật hành tinh vào một thị xã nọ ở California, với cuộc "hóa xác đoạt hồn" theo ý đồ riêng của chúng....

Phân vai

Larry Gates    ...  Dr. Dan Danny Kauffman
http://www.asd.com.vn Carolyn Jones    ...  Theodora Teddy Belicec
http://www.asd.com.vn Kevin McCarthy    ...  Dr. Miles J. Bennell
King Donovan    ...  Jack Belicec