Jigsaw

Lưỡi Cưa 8: Di Sản Để Lại

- Đạo diễn: Peter Spierig / Michael Spierig

- Tác giả kịch bản: Pete Goldfinger,Josh Stolberg

- Ngày phát hành: 20/10/2017

- Thể loại: Hồi hộp, Hình sự, Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Đây có thể là phần thứ 8 của loạt phim Saw, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã thấy người cuối cùng đằng sau mọi sự việc. Chắc chắn, một vài cái chết chính trong loạt phim có thể đã cản trở cốt truyện cho một số nhân vật tương lai, nhưng có rất nhiều chi tiết có thể sẽ được sử dụng được để xây dựng nên Saw 8. Ai biết di sản hung bạo mà Jigsaw để lại sẽ đưa chúng ta đến đâu?...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Brittany Allen    ...  Carly
http://www.asd.com.vn Laura Vandervoort    ...  Anna
http://www.asd.com.vn Tobin Bell    ...  John Kramer - Jigsaw
http://www.asd.com.vn Callum Keith Rennie    ...  Detective Halloran