Journey's End

Chặng Cuối

- Đạo diễn: Saul Dibb

- Tác giả kịch bản: R.C. Sherriff

- Ngày phát hành: 02/02/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Chiến tranh

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

Nằm trong một hẻm núi ở Aisne năm 1918, đó là câu chuyện của một nhóm các sĩ quan Anh, dẫn đầu bởi Stanhope, một sĩ quan trẻ tuổi đang tan rã vì tinh thần, đang chờ đợi số phận của họ....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Stephen Graham    ...  Trotter
http://www.asd.com.vn Toby Jones    ...  Mason
http://www.asd.com.vn Tom Sturridge    ...  Hibbert
http://www.asd.com.vn Paul Bettany    ...  Osborne
http://www.asd.com.vn Asa Butterfield    ...  Raleigh
http://www.asd.com.vn Sam Claflin    ...  Captain Stanhope
http://www.asd.com.vn Robert Glenister    ...  The Colonel
http://www.asd.com.vn Theo Barklem-Biggs    ...  Watson