Billie Holiday With Ray Ellis And His Orchestra - Lady In Satin

Billie Holiday With Ray Ellis And His Orchestra - Lady In Satin

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1958

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.8/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 03. Billie Holiday. You Don't Know What Love Is.flac  ...  (p)
2 04. Billie Holiday. I Get Along Without You Very Well.flac  ...  (p)
3 01. Billie Holiday. I'm A Fool To Want You.flac  ...  (p)
4 05. Billie Holiday. For All We Know.flac  ...  (p)
5 02. Billie Holiday. For Heaven's Sake.flac  ...  (p)
6 06. Billie Holiday. Violets For Your Furs.flac  ...  (p)
7 07. Billie Holiday. You've Changed.flac  ...  (p)
8 08. Billie Holiday. It's Easy To Remember.flac  ...  (p)
9 09. Billie Holiday. But Beautiful.flac  ...  (p)
10 10. Billie Holiday. Glad To Be Unhappy.flac  ...  (p)
11 11. Billie Holiday. I'll Be Around.flac  ...  (p)
12 12. Billie Holiday. The End Of A Love Affair.flac  ...  (p)