Legend of the Demon Cat

Yêu Miêu Truyện

- Đạo diễn: Kaige Chen

- Tác giả kịch bản: Wang Hui-Ling,Chen Kaige

- Ngày phát hành: 22/12/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.3/10

Tóm tắt:

Mùa hè ở Thành Trường An, phu nhân của tể tướng Trần Vân Tiều, Xuân Cầm bị ám bởi một con yêu miêu. Xuân Cầm bị kiểm soát hoàn toàn bởi con yêu quái và hành động càng ngày càng kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối trong cung điện. Nhà sư Không Hải người Nhật được mời đến để trục xuất yêu ma khỏi nhà vua. Ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu và cái chết của nhà vua có liên quan đến nó....

Phân vai

Hiroshi Abe    ...  Abe Nakamaro
Kitty Zhang Yuqi    ...  Chunqin
Shôta Sometani    ...  Kûkai
Xuan Huang    ...  Bai Letian