Little Big Women

Cô Vị

- Đạo diễn: Joseph Hsu Chen-Chieh

- Tác giả kịch bản: Maya Huang

- Ngày phát hành: 06/11/2020

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Gia đình, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.9/10

Tóm tắt:

Một gia đình vật lộn với sự ra đi của người bố xa cách và những tàn dư còn lại từ cuộc đời ông trong lúc vắng mặt....

Phân vai

Grace Chen Shu-Fang    ...  Lin Sho-ying
Hsieh Ying Shiuan    ...  Chen Wan-ching
Vivian Hsu    ...  Chen Wan-yu
Ke-Fang Sun    ...  Chen Wan-jia (Jia Jia)
Ding Ning    ...  Cai Mei-lin
Yan-Fei Chen    ...  Xiao Cheng
Chang Han    ...  Yang Cheng-xian