Master of the Shadowless Kick: Wong Kei Ying

Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: updating...

- Ngày phát hành: 26/12/2016

- Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.0/10

Tóm tắt:

Phim kể về Hoàng Kỳ Anh cha của Hoàng Phi Hồng và bạn bè, gia đình trong cuộc chiến chống lại bọn buôn bán thuốc phiện...

Phân vai

Mou Li    ...  
Chen Zhi-Hui    ...  
Hao Ran Sun    ...