Mayhem

Virus Cuồng Loạn

- Đạo diễn: Joe Lynch

- Tác giả kịch bản: Matias Caruso

- Ngày phát hành: 13/03/2017

- Thể loại: Kinh dị, Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.5/10

Tóm tắt:

Một vi rút lây lan ở một tập đoàn khiến mọi người trở nên bạo lực....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Steven Yeun    ...  Derek Cho
Samara Weaving    ...  Melanie Cross
http://www.asd.com.vn Steven Brand    ...  John Towers The Boss
http://www.asd.com.vn Dallas Roberts    ...  The Reaper
Kerry Fox    ...  Irene Smythe
Caroline Chikezie    ...  The Siren