Merchants of Doubt

Chuyên gia

- Đạo diễn: Robert Kenner

- Tác giả kịch bản: Erik M. Conway ,, Naomi Oreskes

- Ngày phát hành: 12/12/2014

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.6/10

Tóm tắt:

Phim tài liệu đặc biệt về các chuyên gia làm việc, tự quảng cáo chúng như các nhà khoa học chuyên về các vấn đề như biến đổi khí hậu, chất thải nguy hại, dược phẩm, oz...

...

Phân vai

Naomi Oreskes    ...  Herself
Jamy Ian Swiss    ...  Himself
Stanton A. Glantz    ...  Himself
Sam Roe    ...  Himself
Patricia Callahan    ...  Himself