Molly

Nữ Chiến Binh Molly

- Đạo diễn: Colinda Bongers

- Tác giả kịch bản: Thijs Meuwese

- Ngày phát hành: 16/04/2017

- Thể loại: Hành động, Khoa học giả tưởng

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.6/10

Tóm tắt:

Bối cảnh xảy ra ở thế giới sau hậu tận thế, khi mà súng đạn trở nên quý hiếm. Một tộc người marauders sử dụng một thứ thuốc biến những người vô tội thành những chiến binh mãnh thú để đánh nhau, phục vụ việc giải trí. Molly, một nữ chiến binh phải chiến đấu để chống lại tội ác mà chúng gây ra......

Phân vai

Annelies Appelhof    ...  Kimmy
Joost Bolt    ...  Deacon
Emma de Paauw    ...  Bailey
Julia Batelaan    ...  Molly