Afrika Bambaataa & the Soul Sonic Force - Music By Planet Patrol Planet Rock

Afrika Bambaataa & the Soul Sonic Force - Music By Planet Patrol Planet Rock

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 01/01/1982

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Planet Rock.flac  ...  (p)
2 02. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Looking For The Perfect Beat.flac  ...  (p)
3 03. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Renegades Of Funk.flac  ...  (p)
4 04. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Frantic Situation.flac  ...  (p)
5 05. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Who You Funkin' With_.flac  ...  (p)
6 06. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. Go Go Pop.flac  ...  (p)
7 07. Afrika Bambaataa & Soulsonic Force. They Made A Mistake.flac  ...  (p)