My Tam - Duong Nhu Ta Da

My Tam - Duong Nhu Ta Da

- Đạo diễn:

- Tác giả kịch bản:

- Ngày phát hành: 10/09/2019

- Thể loại:

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.0/10

Bài hát trong Album

STT Bài hát  Ca sĩ  Thời lượng
1 01. Doa Hoa Vo Thuong - My Tam  ...  541(p)
2 02. Duong Nhu Ta Da - My Tam  ...  337(p)
3 03. Len Dang - My Tam  ...  270(p)
4 04. Mat Troi Trong Em - My Tam  ...  446(p)
5 05. Nhieu Khi - My Tam  ...  233(p)
6 06. Nho - My Tam  ...  334(p)
7 07. Niem Tin Chien Thang - My Tam  ...  282(p)
8 08. Tinh Phai - My Tam  ...  298(p)
9 09. Tinh Ve Mai Sau - My Tam  ...  352(p)
10 10. Uoc Gi - My Tam  ...  380(p)
11 11. Yeu Dai Kho - My Tam  ...  296(p)