Nazi Undead / Living Space

Phát Xít Đức

- Đạo diễn: Steven Spielberg

- Tác giả kịch bản: Steven Spiel

- Ngày phát hành: 10/03/2018

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Kinh dị

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.0/10

Tóm tắt:

Kỳ nghỉ lãng mạng của Brad và Ashle tưởng chừng hoàn hảo nhưng họ vô tình phải đối mặt với một tên quỷ phát xít thế chiến 2....

Phân vai

Georgia Chara    ...  Ashley
Leigh Scully    ...  Brad
Andy McPhee    ...  German Officer
Jolene Anderson    ...  Officers Wife