Night School

Đêm Ở Trường Học

- Đạo diễn: Malcolm D. Lee

- Tác giả kịch bản: Kevin Hart,Harry Ratchford,Joey Wells

- Ngày phát hành: 27/09/2018

- Thể loại: Hài hước

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.6/10

Tóm tắt:

Một nhóm các cậu học sinh nghịch ngợm bị buộc phải học tại trường tại ban đêm với hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi bổ túc phổ thông....

Phân vai

Megalyn Echikunwoke    ...  Lisa
Ben Schwartz    ...  Marvin
http://www.asd.com.vn Mary Lynn Rajskub    ...  Theresa
http://www.asd.com.vn Rob Riggle    ...  Mackenzie
http://www.asd.com.vn Kevin Hart    ...  Teddy
Anne Winters    ...  Mila
http://www.asd.com.vn Keith David    ...  Gerald