Once Upon a Time

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

- Đạo diễn: Anthony LaMolinara

- Tác giả kịch bản: Qi Tang (novel)

- Ngày phát hành: 11/08/2017

- Thể loại: Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa kể về chuyện tình cảm động giữa Thượng thần Bạch Thiển (Lưu Diệc Phi) và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa (Dương Dương). Là con gái duy nhất của Bạch Đế Hồ Quân, Bạch Thiển từ nhỏ đã cải nam trang bái sư học nghệ, trải qua vô vàn kiếp nạn mới có thể trở thành Thượng thần. 
Trong suốt ba kiếp người đầy rẫy sóng gió, khó khăn ấy luôn tồn tại hình bóng của Dạ Hoa, người sẵn sàng trở thành đôi mắt, là tất cả của Bạch Thiển. Thế nhưng giữa muôn trùng gian kế, trắc trở, liệu vị hôn phu kém mình chín vạn tuổi của Bạch Thiển có thể cùng nàng giữ vẹn nguyên lời thề nguyện bên nhau ba đời ba kiếp.
...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Yifei Liu    ...  Bai Qian
Dương Dương    ...  Ye Hua